huisregelsInschrijving


Het inschrijvingsformulier is in tweevoud opgemaakt en vormt

samen met de algemene voorwaarden het verblijfscontract.


Reservatie en betaling


Een reservatie is pas geldig na betaling van 50% voorschot van het totaalbedrag.

Bij annulatie worden geen voorschotten terugbetaald.

Betaling van het volledige bedrag gebeurt bij het binnenbrengen van de hotelgast.

Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken

dient de klant de extra hotelkosten te betalen bij ophaling

Na 14dagen zonder verdere afspraken met het hotel wordt een nieuwe thuis voor de poes gezocht daarbijhorende kosten zijn ten laste van de eigenaar.


Verzorging en ziekte


Poezemien verplicht zich ertoe in te staan voor een goede verzorging van de poes tijdens de afwezigheid van de eigenaar.


De eigenaar verklaart dat zijn poes voldoende en nog steeds geldig gevaccineerd is tegen : kattenziekte niesziekte en leucose. Indien dit niet het geval is, kunnen wij de kat(ten) niet toelaten in het verblijf

De eigenaar verklaart dat zijn poes behandeld is tegen vlooien.

Het bewijs van inenting wordt afgegeven  tesamen met het gastdier.

Ondanks een goede vaccinatie kan de poes toch ziek worden. Poezemien kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Indien het dier ziek wordt zal Poezemien de controlerende dierenarts contacteren

om een zo goed mogelijke verzorging te garanderen

bijkomende kosten zijn ten laste van de eigenaar.


Voedingsgewoonten en eventuele medicatie worden schriftelijk door de eigenaar gemeld.


Aansprakelijkheid


Poezemien is niet aansprakelijk voor schade of letstel aan het gastdier.

Poezemien aanvaardt geen enkele claim op schadevergoeding.